பயணிகள் ஒரு இலவச முக்கியமில்லாத விளையாட்டு பற்றி வரைபடங்கள், சில நாடுகளில், அமெரிக்கா மற்றும் முக்கிய நகரங்களில் உலகம் முழுவதும்

அது இயங்கும் சமீபத்திய பதிப்புகள் பெரும்பாலான வலை உலாவிகளில், போன்ற, மற்றும், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் அல்லது பின்னர்

மற்றும் ஒரு பதிப்பு (ஐபோன் மற்றும் ஐபாட்). முக்கிய வார்த்தைகள்: அறிய புவியியல், நாட்டின் வரைபடங்கள், மென்பொருள், புவியியல் வினாடி வினா, புவியியல் வினாடி வினா, விளையாட்டு, விளையாட, நகரங்களில், புதிர்கள், புதிர்கள், வெற்று உலக வரைபடம், உலக வரைபடத்தில் இல்லாமல் பெயர்கள், கவுன்சில் பாஸ், மூளை ஜாகிங், நாடுகள் வினாடி வினா

About