இந்த வெளிப்படையாக இருக்க போகிறது குறிப்பிட்ட உங்களை, ஆனால் நினைவில் மேலே குறிப்புகள். தவிர்க்க வார்த்தைகள் என்று சொல்ல நீங்கள் யார் போன்ற வேடிக்கை, அக்கறை அல்லது என்ன.

மாறாக தான் வெளியே எறிந்து வார்த்தைகளை பயன்படுத்த, உண்மையான உலக உதாரணங்கள் வைத்து ஒரு படத்தை நீங்கள் அவரது தலையில்.

நேர்மையான இருக்க, ஆனால் ஒலி முயற்சி சிறப்பாக உள்ளது

கூட நீங்கள் மட்டும் போன்ற டிவி பார்த்து நிறைய நேரம் நீங்கள் என்ன பார்க்க? அடிப்படையில் தவிர்க்க பொதுவான வார்த்தைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்குகள். எதுவும் உருவாக்குகிறது ஈர்ப்பு விட காட்டும் நலன்கள் மற்றும் பேரார்வம்.

என்ன விஷயம் இல்லை என்று இருக்கலாம்

About