தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவியல் செய்திகள் — ஏபிசி செய்தி கிடைக்கும், புதிய அறிவியல் செய்திகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப செய்திகள் வாசிக்க, தொழில்நுட்ப விமர்சனங்கள் மற்றும் இன்னும் மணிக்கு ஏபிசி செய்தி

ஒரு வலைத்தளத்தில் ஒரு தொகுப்பு ஆகும் தொடர்பான வலை பக்கங்கள், உட்பட மல்டிமீடியா உள்ளடக்கத்தை, பொதுவாக அடையாளம் ஒரு பொதுவான டொமைன் பெயர், மற்றும் வெளியிடப்பட்ட குறைந்தது ஒரு வலை சர்வர்

ஒரு வலைத்தளத்தில் ஒரு தொகுப்பு ஆகும் தொடர்பான வலை பக்கங்கள், உட்பட மல்டிமீடியா உள்ளடக்கத்தை, பொதுவாக அடையாளம் ஒரு பொதுவான டொமைன் பெயர், மற்றும் வெளியிடப்பட்ட குறைந்தது ஒரு வலை சர்வர்.

தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவியல் செய்திகள் — ஏபிசி செய்தி கிடைக்கும், புதிய அறிவியல் செய்திகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப செய்திகள் வாசிக்க, தொழில்நுட்ப விமர்சனங்கள் மற்றும் இன்னும் மணிக்கு ஏபிசி செய்தி

About