வனேசா, சாரா, டேவிட், நடாலி, மற்றும் டேவிட் பங்கு சில பெருங்களிப்புடைய தருணங்களை போது இறுதி வாரத்தில் டேட்டிங் நிர்வாண இந்த கத்தரிக்கப்பட்டவைகளின் இருந்து டேட்டிங் நிர்வாண பருவத்தில் அத்தியாயம். தங்கள் இறுதி தேதி ஒன்றாக, நடாலி மற்றும் டேவிட் சில முயற்சி சுஷி மற்றும் விவாதிக்க தங்கள் பயணம் முதலாவதாக ஒன்றாக. பிறகு பரிசீலித்து அனைத்து மூன்று உறவுகள், நடாலி தேர்ந்தெடுக்கிறது டேவிட் மற்றும் சந்தோஷமாக ஜோடி தீவை விட்டு ஒன்றாக. இறுதி நீக்குதல் விழா, நிக்கோல் செல்கிறது டேவிட் முன் அவர் முடிவெடுத்தால் அந்த தீவை விட்டு கொண்டு நடாலி. நடாலி பேச்சுவார்த்தை மற்றும் டேவிட் தங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி போது சாரா பேச்சுவார்த்தை பற்றி டேவிட் அவர்களின் உறவு.

தங்கள் இறுதி நிர்வாண தேதி, டேவிட் நடாலி ஆனால் நடாலி கேள்விகள் வகை உறவு அவளுக்கு டேவிட். நடாலி தந்திரங்களை மால்கம் நினைத்து கொண்டு நண்டுகள் உள்ளன பேட்டரி இயக்கப்படும் இந்த பெருங்களிப்புடைய கத்தரிக்கப்பட்டவைகளின் இருந்து டேட்டிங் நிர்வாண பருவத்தில் அத்தியாயம்

About