உள்ளன என, மணல், கடல்: காதல் மன்னன் புத்தகங்கள்

அது எப்போதும் வைக்கப்படும் ஆரம்பத்தில் பரிசீலனைகள்

ஏனெனில், அங்கு இடங்களில் உள்ளன இல்லை பெண்கள், பெண்கள், அல்லது. நீங்கள் இன்னும் இருக்க முடியும் ஒரு நல்ல காதல் மன்னன் நிபுணர் இருந்தால், நீங்கள் உட்கார்ந்து, ஆனால் எப்போதும் ஒரே ஒரு அபார்ட்மெண்ட், கால்பந்து பயிற்சி அல்லது ஆண்கள் கூட்டம் தாழ்த்துகிறது, பின்னர் சிறந்த காதல் மன்னன் கலை தளர்ந்து கொடியின் மீது. அது இன்னும் மோசமாக உள்ளது என்றால், இதன் விளைவாக, தங்கள் சொந்த வேலை நிலைமை இருப்பதாக எந்த தொடர்புகள் பெண்கள் (எ. கா, உள்ள வாகன பட்டறை மற்றும் மற்ற இடங்களில் வழக்கமான»ஆண்கள் வேலை வாய்ப்புகள்»). நீங்கள் வேண்டும் என்றால் பெண்கள் தொடர்பு, பின்னர் வேண்டும், மேலும் செல்ல வேண்டும், அங்கு இடங்களில் பெரும்பாலும் பெண்கள். ஏனெனில், அது மட்டுமே அங்கு கோட்டை போது பல பெண்கள், உள்ளன வாய்ப்புகளை பெரிய இறுதியாக, கனவு பெண் இருக்க வேண்டும் என்று கண்டறியப்பட்டது. எங்கே மனிதன் சந்திக்கும் அழகான பெண்கள் உதவுகிறது வாசகர் செய்ய இந்த இடங்களில் கண்டுபிடிக்க, இறுதியாக, ஏங்கி-மகிழ்ச்சி கனவு பெண்

About